úvodní strana

lidé se mění, nemovitosti zůstávají...

 
 
 
         
     

Obchodní profil

 
     Družstvo vzniklo na základě nutnosti řešit umístění volných finančních prostředků členů družstva a jejich přátel do nemovitostních projektů kvalifikovaným způsobem tak, aby nesly zisk (samozřejmě vyšší než u bankovních produktů).

Členové družstva jsou dlouholetí odborníci na nemovitý a podnikový majetek. Jejich zkušenosti završuje dlouhodobé působení v oblastech spojených s nemovitým majetkem (běžná realitní činnost, veřejné dražby, oceňování, plánovaný rozvoj nemovitostí atd.) i s majetkem podnikovým (výkon statutárních funkcí a řízení ziskových společností, likvidace firem, prodej firem, konkurzy, exekuce, akciový trh atd.).

Tento mix znalostí a dovedností z tuzemska i zahraničí garantují dostatečný odborný potenciál pro kvalifikované investiční provedení a realizaci ziskových projektů.